Reklamační řád

Odpovědnost za výrobní vady a shoda s kupní smlouvou.

Práva a povinnosti smluvních stran ( my jako prodejce,Vy jako zákazník) se řídí obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními§1914-1925,§2099-2117 a §2161-2174 Občanského zákoníku).

Prodejce se zavazuje,že jeho zboží je při převzetí zákazníkem bez závad a v souladu s kupní smlouvou.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením či mechanickým poškození ze strany zákažníka. Záruku také neposkytujeme na změnu odstínu barev jednotlivých komponent (rám,průchodka pro odpadní hadici) u kterých,i když jsou chráněny UV filtrem může během času vlivem intenzivního slunečního záření docházet k lehkému vyblednutí barvy, což však v žádném případě nemá jakýkoli vliv na plnění účelu a funkce výrobku.Záruka se také nevztahuje na změnu tvaru výrobku při špatném uskladnění mimo sezónu použitelnosti (stavět buď zcela kolmo nebo samostatně položit).Při samotné instalaci výrobku musí být dodrženy podmínky pro instalaci zasílané spolu s výrobkem.

Zánik záruky

Neoznámením viditelné vady - musí být hlášeny do 3 dnů od dodání výrobku. Je třeba výrobek vizuálně překontrolovat při (či ihned po) doručení.

Uplynutím záruční doby.

Záruční doba

Záruku na výrobek poskytujeme nadstandarně na dobu 36 měsíců od data prodeje.

V případě reklamace se záruka prodlužuje o dobu nezbytně nutnou pro vyřízení reklamace.

Uplatnění a vyřízení reklamace produktu

Reklamace se uplatnuje vyhradne přes email info@klimatizace-odvody.cz, kde zašlekupující popis závady a ideálně připojí foto. My Vás poté budeme kontaktovat a domluvíme se na dalším postupu.

Pokud bude reklamované zboží po dohodě zasláno prodávajícímu,musí být řádně zabaleno (kvůli poškození při přepravě) a musí být v třakovém stavu,aby to vyhovovalo hygienickým normám.

Samotná reklamace se pak řídí platnými předpisy, konkrétně Zákonem č. 634/1992 o ochraně spotřebitele vplatném znění a Zákonem č. 89/2012Sb. Občanský zákoník v platném znění. Reklamace musí být vyřízena do 30 dnů ode dne dodání na naši adresu .

Souhlas s Reklamačním řádem www.klimatizace-odvody.cz

vyjadřuje kupující zaplacením kupní částky.

Platné ode dne 7.1.2020